Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ
Telefon
0 (438) 212 12 12
Dahili No
E-Mail
gokhangunes@hakkari.edu.tr
Web Site
İş Adresi
Hakkari Üniersitesi Eğitim Fakültesi Kayacan Caddesi Merkez / HAKKARİ
AKADEMİK BİLGİLER
Fakülte / Yüksekokul
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Lisans
ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Çukurova Üniversitesi İlköğretim A.B.D
Doktora
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü _ Okul Öncesi Eğitimi A.B.D
Görevi
Öğretim Üyesi
Yabancı Dil(ler)
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
Epistemoloji _ Öğrenme Stilleri _ Okul Öncesinde Bilim

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ

 

Hakkari Üniversitesi,

 

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

E-mail: gokhangunes@hu.edu.tr

 

E-mail: gokhangunes44@gmail.com

 

 

EĞİTİM DURUMU

2010 - 2014

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı, ANKARA

2008 – 2010      

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Yüksek Lisans Programı, ADANA

2001 – 2007 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA

1998 – 2001 

 

Adana Ayşe Atıl Anadolu Öğretmen Lisesi- ADANA

HAZIRLADIĞI TEZLER

Yıl

Tez Adı

Hazırlandığı Üniversite

Doktora Tezi

 2014

Çocukların Epistemolojik Görüşlerinin ve Öğrenme Stillerinin Öklidyen Geometrisinde Modellenmesi

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Yüksek Lisans 2010

Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularında Bilgi Seviyeleri ile Bilimin Doğası ve Astronomi Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi, ADANA.

 

 

 

YABANCI DİL

İngilizce ÜDS (Nisan 2009) 78.750

İŞ DENEYİMLERİ

Yıl

Kurum

2014 –

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi

2010 – 2014

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD, Araştırma Görevlisi

2010 - 2010

Hakkâri Üniversitesi. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD, Araştırma Görevlisi

2008 – 2010

Mersin Özel Lisan-Fen Dershaneleri, Fen ve Teknoloji Öğretmeni,

 

EĞİTİM ALDIĞI ÇALIŞMALAR

Yıl

Kongre Adı

Düzenleyen Kurum

5-7

Mayıs 2010

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, İşlik Çalışmaları

Mersin Üniversitesi, MERSİN ANKARA

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Projedeki Görevi

Proje Sahibi (Kurum)

Proje No

Proje Yılı

Eğitim Fakültesi Öğrenci Gelişimi

İzleme Otomasyon Sistemi

Araştırmacı

Hacettepe Üniversitesi

1402

2014

GÖREV ALDIĞI KONGRELER

Yıl

Kongre Adı

Düzenleyen Kurum

Kongredeki Görev

5-8

Haziran 2014

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Düzenleme Kurulu

 

15-16

Mayıs 2014

ISPITE’2014 – 4th International Symposium of  Policies and Issues on Teacher Education

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Düzenleme Kurulu

 

9-11

Mayıs 2013

ISNITE’2013 – New Issues on Teacher Education

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Düzenleme Kurulu

 

5-8

February 2012

CY-ICER-2012 – Cyprus International Conference on Educational Research      

Near East University,

North Cyprus

Oturum

Başkanı

13-15

Mayıs 2010

V. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi

Çukurova Üniversitesi, ADANA

Bildiri Kitabı Yayın Kurulu

 

 

Uluslararası kitaplardaki bölümler: 

1. Okutan, Ş., Tepeli, K., Tuğrul, B, & Güneş, G. (2014). Different Approaches and Cross Cultural Perspectives on Early Childhood Education, Bölüm adı: (Preschool Education In Mixed-versus Sıngle-Age Groups: Effects On Developmental Characteristics Of Young Children) Newcastle, UK: Cambridge Scholar Publishing, Editör:M. Yasar, O. Ozkan, & J. Galbraith, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 416, ISBN:ISBN (10): 1-4438-5712-2, ISBN (13): 978-1-4438- 712-3, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1888455).

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Güneş, G., Güneş, G., & Akman, B. (2016). Children's drawings and descriptions of their Ideal schools A case study from Turkey. International Journal of Progressive Education, 12(3), 121-133. (Yayın No: 2946439).

 

Ulusal hakemli (TR Dizinli) dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Güneş, G. (2017). Çocukların epistemolojik görüşlerinin incelenmesi. Yuüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 434-457., Doi: 10.23891/efdyyu.2017.17 (Kontrol No: 3484504).

2. Güneş, G. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının ögrenme stillerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 13-13., Doi:10.17860/mersinefd.305746 (Kontrol No: 3484482).

3. Tuğrul, B., Özen- Altınkaynka, Ş., Ertürk, G., ve Güneş, G. (2014). Oyunun üç kusaktaki degisimi. Journal of Academic Social Science Studies-JASSS(27), 1-16. (Kontrol No: 1889144).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. Güneş, G., & Güneş, G. (2016). Preschool childrens' philosophical thoughts about time concept. International Journal of Arts & Sciences’ IJAS Academic Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2947738).

2. Güneş, G., & Erkan, S. (2015). Preschool children s epistemological views and epistemological views model at Euclidean geometry. New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, 135-143. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1888705).

3. Güneş, G., & Erkan, S. (2015). Okul öncesi çocuklarının ögrenme stillerinin cinsiyet degiskenine göre incelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress/2. Avrasya Egitim Arastırmaları Kongresi (EJERCongress 2015), 344-346. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1888794).

4. Güneş, G., Tuğrul, B., Ertürk, G., & Özen- Altınkaynka, Ş. (2013). Play in three generations. 39th Annual Conference of The Association for the Study of Play (TASP) (Özet Bildiri/)(Yayın No:473686).

5. Güneş, G., Tuğrul, B., Temiz, N., & Akkoyunlu, B. (2013). Play is condemned into the televisions and computers. 39th Annual Conference of The Association for the Study of Play (TASP) (Özet Bildiri/) (Yayın No:473480).

6. Uludağ, G., Güneş, G., Tuğrul, B., Erkan, S., & Tokuç, H. (2013). Small astronomers. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES)(116), 3060-3066. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:473195).

7. Tuğrul, B., Uysal, H., Güneş, G., & Okutan, Ş. (2013). Picture of the creativity. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES),(116), 3096-3100., Doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.714 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:473056)

8. Güneş, G, & Tuğrul, B. (2012). The game of kings is in the service of children chess. 26th International Council for Children’s Play (ICCP-2012) (/)(Yayın No:472658).

9. Güneş, G., & Tuğrul, B. (2012). A play tens of teachers and hundreds of their ideas about child who doesn t play. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:472540).

 

 

Bu Sayfanın İçeriğinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ Sorumludur.
Hakkari Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2013