Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ
Telefon
0 (438) 212 12 12
Dahili No
E-Mail
gokhangunes@hakkari.edu.tr
Web Site
İş Adresi
Hakkari Üniersitesi Eğitim Fakültesi Kayacan Caddesi Merkez / HAKKARİ
AKADEMİK BİLGİLER
Fakülte / Yüksekokul
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Lisans
ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Çukurova Üniversitesi İlköğretim A.B.D
Doktora
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü _ Okul Öncesi Eğitimi A.B.D
Görevi
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yabancı Dil(ler)
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
Epistemoloji _ Öğrenme Stilleri _ Okul Öncesinde Bilim

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ

 

Hakkari Üniversitesi,

 

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

E-mail: gokhangunes@hu.edu.tr

 

E-mail: gokhangunes44@gmail.com

 

 

EĞİTİM DURUMU

2010 - 2014

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı, ANKARA

2008 – 2010      

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Yüksek Lisans Programı, ADANA

2001 – 2007 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA

1998 – 2001 

 

Adana Ayşe Atıl Anadolu Öğretmen Lisesi- ADANA

HAZIRLADIĞI TEZLER

Yıl

Tez Adı

Hazırlandığı Üniversite

Doktora Tezi

 2014

Çocukların Epistemolojik Görüşlerinin ve Öğrenme Stillerinin Öklidyen Geometrisinde Modellenmesi

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Yüksek Lisans 2010

Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularında Bilgi Seviyeleri ile Bilimin Doğası ve Astronomi Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi, ADANA.

 

 

 

YABANCI DİL

İngilizce ÜDS (Nisan 2009) 78.750

İŞ DENEYİMLERİ

Yıl

Kurum

2014 –

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi

2010 – 2014

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD, Araştırma Görevlisi

2010 - 2010

Hakkâri Üniversitesi. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD, Araştırma Görevlisi

2008 – 2010

Mersin Özel Lisan-Fen Dershaneleri, Fen ve Teknoloji Öğretmeni,

 

EĞİTİM ALDIĞI ÇALIŞMALAR

Yıl

Kongre Adı

Düzenleyen Kurum

5-7

Mayıs 2010

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, İşlik Çalışmaları

Mersin Üniversitesi, MERSİN ANKARA

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Projedeki Görevi

Proje Sahibi (Kurum)

Proje No

Proje Yılı

Eğitim Fakültesi Öğrenci Gelişimi

İzleme Otomasyon Sistemi

Araştırmacı

Hacettepe Üniversitesi

1402

2014

GÖREV ALDIĞI KONGRELER

Yıl

Kongre Adı

Düzenleyen Kurum

Kongredeki Görev

5-8

Haziran 2014

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Düzenleme Kurulu

 

15-16

Mayıs 2014

ISPITE’2014 – 4th International Symposium of  Policies and Issues on Teacher Education

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Düzenleme Kurulu

 

9-11

Mayıs 2013

ISNITE’2013 – New Issues on Teacher Education

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Düzenleme Kurulu

 

5-8

February 2012

CY-ICER-2012 – Cyprus International Conference on Educational Research      

Near East University,

North Cyprus

Oturum

Başkanı

13-15

Mayıs 2010

V. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi

Çukurova Üniversitesi, ADANA

Bildiri Kitabı Yayın Kurulu

 

 

YAYINLAR

Uluslararası Kitap Bölümleri

Okutan, N. S., Tepeli, K., Tugrul, B. & Güneş, G. (2014). Studying the effect of pre-school education in mixed and isolated age groups on developmental characteristics   of 4-6 year-old children. Different Approaches and Cross-Cultural Perspectives on Early Childhood Education. In M. Yasar, O. Ozkan, &   J. Galbraith (Eds.), 373-383. Newcastle, UK: Cambridge Scholar Publishing. 

Uluslararası Hakemli Dergiler

Güneş, G., & Tuğrul, B. (2014). Understanding the children’s inner world via chess. IPA/USA e-journal Fall  2014, 19-32.

Tuğrul, B., Altınkaynak, Ş. Ö., Ertürk, H. G., ve Güneş, G. (2014). Oyunun üç kuşaktaki değişimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 1-16.                                                                 http://www.jasstudies.com/Makaleler/2098520010_1-%20Prof.%20Dr.%20Belma%20TU%C4%9ERUL.pdf

    Ulusal Hakemli Dergiler

Tuğrul, B., Güneş, G., Tokuç, H. ve Boz, M (2012). Merak öğrenmeyi başlatır. Çağdaş  Eğitim Dergisi Akademik, 1(4), 20-31.

BİLDİRİLER

Uluslararası Kongre – Sempozyum

Güneş, G. ve Erkan, S. (2015). Okul öncesi çocuklarının öğrenme stillerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER-2015), 8-10 Haziran 2014, Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Güneş, G., Batı, K. ve Dedeoğlu, H. (2014, Haziran). Bologna sürecinde bir ölçek geliştirme çalışması;                    Mesleki yetkinlik envanteri. M. Riedler, M. Y. Eryaman, H. Dedeoğlu, N. Cerrahoğlu ve E. Yolcu (Eds.), 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı içinde (ss.730-738), 5-8 Haziran 2014,Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2014.pdf 

Tugrul, B., Uysal, H., Güneş, G., & Okutan, N. S. (2014). Picture of the creativity. In Procedia Social and Behavioral Sciences (vol. 47,  pp. 3096-3100). Paper presented at the 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Italy, 5-8 February 2013. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.714.            http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814007319#

Uludag, G., Güneş, G., Tugrul, B., Erkan, S., & Tokuc, H. (2014) Small astronomers. In Procedia Social and Behavioral Sciences (vol. 116, pp. 3060-3066). Paper presented at the 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Italy, 5-8 February 2013. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.714.                       http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814007241

Güneş, G., Tugrul, B., Erturk, G. and Altınkaynak, S. Ö. (2013, March). Play in three generations. In 39th                         Annual Conference of the Association for the Study of Play (TASP) (pp.29). 6-9 March 2013, USA. University of Delaware & Embassy Suites   Hotel, Newark, Delaware.                                                                               http://www.tasplay.org/wp-content/uploads/2014/04/2013-TASP-Annual-Conference.pdf

Güneş, G., Tugrul, B., Temiz, N. and Akkoyunlu, B. (2013, March). Play is condemned into the televisions  and computers. In 39th Annual Conference of the Association for the Study of Play (TASP) (pp. 29). 6-9 March 2013, USA. University of Delaware & Embassy Suites Hotel, Newark, Delaware.                                                                     http://www.tasplay.org/wp-content/uploads/2014/04/2013-TASP-Annual-Conference.pdf

Güneş, G., Oz, C., & Tugrul, B. (2012, June 18-19). The game of kings is in the service of children-chess. Paper presented at the 26th International Council for Children’s Play (ICCP-2012), Tallinn, Estonia.

Güneş, G., & Tugrul, B. (2012, February). A play, tens of teachers and hundreds of their ideas about child who            doesn’t play. In Procedia Social and Behavioral Sciences (vol. 47, pp. 2025-2030). Paper presented at  the Cyprus International Conference on Educational Research (CY- ICER-2012), Cyprus, 5-8 February 2012. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812026791#

Ulusal Kongre – Sempozyum

Tuğrul, B., Tokuç, H. ve Güneş, G. (2011). 1 soru 100 yanıt. 1. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 1-3 Haziran 2011.

Hakemsiz Dergiler

Güneş, G. (2013). Küçük astronomlar. Çoluk Çocuk Dergisi, 103, 56-58.

 

Bu Sayfanın İçeriğinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ Sorumludur.
Hakkari Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2013