Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜNDOĞMUŞ
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜNDOĞMUŞ
Telefon
+90 (438) 211 28 29
Dahili No
3327
E-Mail
hakangundogmus@hakkari.edu.tr
Web Site
İş Adresi
Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesialzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 30000 Merkez, Hakkari
AKADEMİK BİLGİLER
Fakülte / Yüksekokul
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Malzeme Bilimi Mühendisliği
Lisans
Cukurova Uni. Fen Edeb. Fak Fizik Bolumu
Yüksek Lisans
Cukurova Uni. Fen Bilimleri Ens. Fizik Anabilim Dali FOSFİNLİ METAL KOMPLEKSLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ-2006
Doktora
Cukurova Uni. Fen Bilimleri Ens. Fizik Anabilim Dali LAZER TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN KATKILI BSSCO SÜPERİLETKENLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI-2013
Görevi
Fen Bilimleri Ens. Mudur Yardimciligi
Yabancı Dil(ler)
Ingilizce
İlgi Alanları
Katıhal Fiziği, Manyetizma, Manyetik Materyaller, Süperiletken Malzemeler, Alternatif Enerji Teknolojileri

Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi                       Cep Telefonu           

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü                E-Posta: hkngundogmus@gmail.com

30000 Merkez, Hakkari                                         hakangundogmus@hakkari.edu.tr

     Tel:+90 (438) 211 28 29

Fax: +90 (438) 211 70 48                                                       

                                              

HAKAN GÜNDOĞMUŞ                                                                                         

KİŞİSEL BİLGİLER

Uyruğu: T.C

Doğum Yeri ve Tarihi :  Tarsus- 25.07.1979

Medeni Durum: Bekar

Askerlik Durumu: Tamamlandı (30.09.2005)

EĞİTİM DURUMU

Doktora (Ph.D)                           : 2009-2013  Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Adana   

Yüksek Lisans(M. Sc)                 : 2002-2006 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Adana

Tezsiz Yüksek Lisans(M. Sc)      : 2002-2003 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Adana

Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık : 2002-2003 Ç.Ü. YADİM, Adana

Üniversite (Lisans)                    : 1998-2002 Ç. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, Adana

YABANCI DİL

İngilizce :  (ÜDS:66.25)

SCI kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1.GUNDOGMUS, H., OZCELIK, B., OZKURT, B., SOTELO, A., MADRE, M., (2013)

“‘Physical, mechanical and magnetic properties of the Yb substituted Bi2Sr2Ca1Cu2Oy textured superconductor’’, J Supercond Nov Magn (2013) 26:111–115

 DOI 10.1007/s10948-012-1725-8

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Volume 26, issue 1 (January 2013), p. 111 - 115.
ISSN: 1557-1939 DOI: 10.1007/s10948-012-1725-8 
Springer US, Boston

http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=15571939&issue=v26i0001&article=111_pmampotybyts

2.H. Gündoğmuş, B. Özçelik, A. Sotelo, M. A. Madre .,( 2013.)

“Effect of Yb-Substitution on Thermally Activated Flux Creep in the Bi2Sr2Ca1Cu2-xYbxOy Superconductors’’, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, DOI: 10.1007/s10854-013-1135-0

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Volume 24, issue 7 (July 2013), p. 2568 - 2575.
ISSN: 0957-4522 DOI: 10.1007/s10854-013-1135-0 
Springer US, Boston

http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=09574522&issue=v24i0007&article=2568_eoyotafcitbs

3. Nihal TÜRK, Hakan GÜNDOĞMUŞ, Mustafa AKYOL, Z. Deniz YAKINCI, Ahmet EKİCİBİL, Bekir ÖZÇELİK (2013)

 “Effect of Tungsten (W) Substitution on the Physical Properties of Bi-(2223) Superconductors” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

DOI 10.1007/s10948-013-2351-9 Cover Date

2014-03-01

1557-1939

Online ISSN  http://link.springer.com/article/10.1007/s10948-013-2351-9?wt_mc=alerts.TOCjournals

1557-1947

 

 

4. B. Özçelik,C. Kaya, H. Gündoğmuş, A. Sotelo, M. A. Madre .,( 2013.)

” Effect of Ce Substitution on the Magnetoresistivity and Flux Pinning Energy of the Bi2Sr2Ca1−xCexCu2O8+δ Superconductors” Journal of Low Temperature Physics

DOI 10.1007/s10909-013-0954-y

Journal of Low Temperature Physics, Volume 174, issue 3-4 (February 2014), p. 136 - 147.
ISSN: 0022-2291 DOI: 10.1007/s10909-013-0954-y 
Springer US, Boston

http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=00222291&issue=v174i3-4&article=136_eocsottbcxcs

 

5. B. Özçelik, H. Gündoğmuş, D. Yazici., (2014)

“Effect of (Ta/Nb) co-doping on the magnetoresistivity and flux

pinning energy of the BPSCCO superconductors” J Mater Sci: Mater Electron

DOI 10.1007/s10854-014-1895-1

Received: 9 February 2014 / Accepted: 21 March 2014

_ Springer Science+Business Media New York 2014  

6. DUYGU YAZICI, HAKAN GÜNDOĞMUŞ, BEKIR ÖZÇELIK , OSMAN SERINDAĞ., (2014)

“Thermal, electrical and optical properties of phosphine metal complex including Ni “

JOURNAL OF OPTOELECTRONİCS AND ADVANCED MATERİALS

Vol. 16, Iss No. 1- 2, January – February 2014, p. 31-35

(Received August 8, 2013; accepted January 22, 2014)

 

 

Hakemli Dergilerde yayınlananlar:

 

1. H. GUNDOGMUS, D. YAZICI, F. DAGDELEN, B. OZCELIK, O.SERINDAG “Optical Properties of Phosphine Metal Complex Including Co” Balkan Physics Letter, 2007 Konferans Serisi ,  493-496

2.H. GÜNDOĞMUŞ, B. ÖZÇELİK “Fosfinli Metal Komplekslerin Optik Özellikleri”  Ç.Ü.Fen  Bilimleri Dergisi Cilt 16-2, (2007), 29-37

 H. GÜNDOĞMUŞ, B. ÖZÇELİK “Fosfinli Metal Komplekslerin Optik Özellikleri”  Ç.Ü.Fen  Bilimleri Dergisi Cilt 16-2, (2007), 29-37

 H. GUNDOGMUS, D. YAZICI, F. DAGDELEN, B. OZCELIK, O.SERINDAG “Optical Properties of Phosphine Metal Complex Including Co” Balkan Physics Letter, 2007 Konferans Serisi ,  493-496

 

ULUSAL ve ULUSLAR ARASI TOPLANTI KATILIMLARI

 1. Bildirili Katılım
 1. “Optical properties of the phosphine metal complex Including Co”

Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi 2007, Malatya

 1. “Optical properties of the phosphine metal complex with Fosfin “ International Student Workshop on Condensed Matter and Materials Physics 2009,Antalya
 2. “Optical Properties of the Phosphine Metal Complex Including Ni” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi 2010, İstanbul
 3. Physical and mechanical effects of the Yb substituted on Bi2Sr2Ca1Cu2O12+δ   system fabricated by LFZ technique” International Student Workshop on Condensed Matter and Materials Physics 2011,Antalya
 4. “Physical and Mechanical Effects of the Yb Substituted on Bi2Sr2Ca1Cu2O12+δ

System Fabricated by LFZ Technique” International Conference on Superconductiviity and Magnetism ICSM 2012, İstanbul

     6. “Intergranular Pinning Energies of Ta-Nb co- doped (Bi-Pb)2Sr2Ca2Cu3O10+ δ

         Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi 2013, İstanbul

      7.” Effect of Yb-Substitution on Thermally Activated Flux Creep in the

Bi2Sr2Ca1Cu2- xYbxOy Superconductors” 7th Asian Conference on Applied Superconductivity and Cryogenics" 2013,Capadocia, Turkey

    8.“Effect of (Ta/Nb) co-doping on the Magnetoresistivity” International Conference on Superconductiviity and Magnetism ICSM 2014, Antalya

 

 

 

 1. Bildirisiz Katılım
 1. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu 2009, Trabzon.
 2. International Conference on Superconductiviity and Magnetism ICSM 2010, Antalya
 3. 5. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu 2011, İzmir.

 

Görev Alınan Organizasyonlar

 1. International Student Workshop on Condensed Matter and Materials Physics 2009,Antalya, Welcome Committee
 2. International Student Workshop on Condensed Matter and Materials Physics 2011,Antalya, Registrar

 

Yurt Disi Deneyimi

18 Ocak 2014-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Kaliforniya Üniversitesi Fizik Bolumu San Diego,Amerika Visiting Scholar

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

FOSFİNLİ METAL KOMPLEKSLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ-2006

DOKTORA TEZİ

LAZER TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN KATKILI BSSCO SÜPERİLETKENLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI-2013

İŞ DENEYİMİ

(2004-2005) Çukurova Meslek Yüksek Okulu Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ve Matematik Dersleri

(2006-) Gözen Havacılık Hizmetleri Süpervisor İncirlik Hava Üssü

BİLGİSAYAR

Windows, Microsoft Ofis, Excel, Word, Power Point, Flight, Euro Control, Fortran

DENEYSEL TECRÜBELER

Kapalı Sistem VSM (Lake Shore 7304 kullanımı)

ÇALIŞMA KONULARI ve İLGİ ALANLARI

Katıhal Fiziği, Manyetizma, Manyetik Materyaller, Süperiletken Malzemeler, Alternatif Enerji Teknolojileri

SCI kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1.GUNDOGMUS, H., OZCELIK, B., OZKURT, B., SOTELO, A., MADRE, M., (2013)

“‘Physical, mechanical and magnetic properties of the Yb substituted Bi2Sr2Ca1Cu2Oy textured superconductor’’, J Supercond Nov Magn (2013) 

2.H. Gündoğmuş, B. Özçelik, A. Sotelo, M. A. Madre .,( 2013.)

“Effect of Yb-Substitution on Thermally Activated Flux Creep in the Bi2Sr2Ca1Cu2-xYbxOy Superconductors’’, Journal of Materials Science: Materials in Electronics

3. Nihal TÜRK, Hakan GÜNDOĞMUŞ, Mustafa AKYOL, Z. Deniz YAKINCI, Ahmet EKİCİBİL, Bekir ÖZÇELİK (2013)

 “Effect of Tungsten (W) Substitution on the Physical Properties of Bi-(2223) Superconductors” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

4. B. Özçelik,C. Kaya, H. Gündoğmuş, A. Sotelo, M. A. Madre .,( 2013.)

” Effect of Ce Substitution on the Magnetoresistivity and Flux Pinning Energy of the Bi2Sr2Ca1−xCexCu2O8+δ Superconductors” Journal of Low Temperature Physics

5. B. Özçelik, H. Gündoğmuş, D. Yazici., (2014)

“Effect of (Ta/Nb) co-doping on the magnetoresistivity and fluxpinning energy of the BPSCCO superconductors” 

6. DUYGU YAZICI, HAKAN GÜNDOĞMUŞ, BEKIR ÖZÇELIK , OSMAN SERINDAĞ., (2014)

“Thermal, electrical and optical properties of phosphine metal complex including Ni “

JOURNAL OF OPTOELECTRONİCS AND ADVANCED MATERİALS 

Hakemli Dergilerde yayınlananlar:

1. H. GUNDOGMUS, D. YAZICI, F. DAGDELEN, B. OZCELIK, O.SERINDAG “Optical Properties of Phosphine Metal Complex Including Co” Balkan Physics Letter, 2007 Konferans Serisi ,  493-496

2.H. GÜNDOĞMUŞ, B. ÖZÇELİK “Fosfinli Metal Komplekslerin Optik Özellikleri”  Ç.Ü.Fen  Bilimleri Dergisi Cilt 16-2, (2007), 29-37

 

 

Bu Sayfanın İçeriğinden Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜNDOĞMUŞ Sorumludur.
Hakkari Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2013